Условия за поръчки и доставка

  • Клиентът може да избере дали да получи стоката в търговски обект на Доставчика или стоката да му бъде изпратена чрез пощенски оператор (куриер).
  • Срокът за обработване на всяка Заявка е не по-късен от 72 часа от нейното извършване.
  • При плащане по банка, срокът започва да тече от деня на получено плащане.
  • След извършване на Заявката, Потребителят получава телефонно обаждане от страна на Доставчика за потвърждаване на поръчката.
  • В случай, че стоката е налична в склада на Доставчика, последният ескпедира стоката в срока, посочен в предходната точка и изпраща на Клиента номер на товарителница (номер за проследяване на пратката).
  • Стоки на стойност над 500 лева се застраховат задължително срещу обичайни транспортни рискове: повреждане при транспорт, товарене или разтоварване, намокряне, счупване, кражба с взлом.
  • Доставчикът не носи отговорност за забавяне на доставката на стоката след нейната експедиция по причини, които не могат да му се вменят във вина.
  • Стоката се счита за приета без забележки с приемането и от представителя на пощенския оператор или в Търговския обект на Доставчика.


Адрес за доставка Цена за доставка Срок на доставка
ТАПЕТИя КИЛИМИя,
София, Лозенец,
бул. П. Яворов 14
Безплатно По график на доставки - събират се поръчки до края на деня и се получават най-рано на следващия: Сряда, Петък след 16:00
ТАПЕТИя КИЛИМИя,
София, център,
бул. К. Величков 85
Безплатно По график на доставки - събират се поръчки до края на деня и се получават най-рано на следващия: Понеделник, Сряда, Петък след 16:00
Офис на Еконт по цени на Еконт 2-3 дни
До личен адрес по цени на Еконт 2-3 дни